Die gereinigde gewete is ’n lamp van die Heilige Gees

 • Diens: 2011-01-30 ()
 • Prediker:
 • Skriflesing: Spreuke 20:20-30
 • Teksvers: Spreuke 20:27

Preekskets

 • Waarom moet mense wat klaar vergewe is selfondersoek doen en sodoende herinner word aan hulle sondes?
 • Die gelowige wil heilig leef vanuit die regverdiging in Christus.
 • Daarvoor is die gewete onmisbaar.
 • Die gees van die mens is ’n lamp van die Here.
 • God het ons gemaak dat ons gees en sy Gees saam getuig.
 • In Christus herstel die Heilige Gees daardie verhouding.
 • Die gees en die gewete is onafskeidbaar aan mekaar verbind.
 • Die gewete word self net verlig deur die Woord en Gees.
 • Sodoende word ons binneste ook verlig om onsself te kan ondersoek.
 • Kinders van die lig behoort geen duisternis in hulle te hê nie!