Eredienste

Gewone dienste

Sondae om 09:00 en 18:00 in ons Gemeentesentrum (GS), langs die hoofhek (ingang 2) van die Noordwes-Universiteit (NWU), Potchefstroomkampus.