Eredienste

Gewone dienste

Sondae om 9:30 en 18:00 in ons Gemeentesentrum op die NWU se Potchefstroomkampus – die pypsteelerf links net voordat mens by die hoofhek sou uitry.

Tydens vakansies en langnaweke

Sondae om 9:30 en 18:00 by die Gereformeerde Kerk Potchefstroom. Leer meer oor Cachet

Preke

Nog preke