Eredienste

Gewone dienste

Sondae om 9:30 en 19:00
in die Sanlam Ouditorium.

Tydens vakansies en langnaweke

Sondae om 9:30 en 18:00 by die Gereformeerde Kerk Potchefstroom.

Leer meer oor Cachet

Preke

Nog preke