Eredienste

Gewone dienste

Sondae om 09:30 en 18:00 in ons Gemeentesentrum (GS), langs die hoofhek (ingang 2) van die Noordwes-Universiteit (NWU), Potchefstroomkampus.

Tydens vakansies en langnaweke

Sondae om 11:00 by Cachet se Engelse diens en 18:00 by die Gereformeerde Kerk Potchefstroom.