“God sal vir Homself die lam vir ‘n brandoffer voorsien”

 • Diens: 2016-08-28 ()
 • Prediker:
 • Skriflesing: Genesis 22:1-19
 • Teksvers: Genesis 22:8

Preekskets

Ontmoetingsdiens:

 • Voorafsang: Ps. 95: 1, 4
 • Votum
 • Gebed vir God se seëngroet
 • Die gemeente ontmoet God met ’n lofsang: Ps. 104:1, 2
 • Geloofsbelydenis: Apostolies
 • Voortgesette lofsang: Ps. 104: 19–21

Verootmoedigingsdiens:

 • Skriflesing ter verootmoediging: Jer. 2: 5-13
 • Die gemeente se skuldbelydenis: Ps. 38:1–4, 17

Versoeningsdiens:

 • Skriflesing ter versoening: Rom. 8: 1–17
 • Die gemeente se antwoord op hul versoening: Ps. 32: 1–3
 • Aankondiging van die Wet: Heidelbergse Kategismus V&A 86, 91–93
 • Die gemeente se antwoord op die wet: Ps. 97:6–7

Woorddiens:

 • Gebed om verligting voordat God sy Woord laat voorlees
 • Skriflesing: Gen. 22: 1–19
 • Gemeente se antwoord op die Woord: Ps. 89: 6–7
 • Verklaring van die Woord:
  • Fokusvers & Tema: Gen. 22: 8 - “God sal vir Homself die lam vir ’n brandoffer voorsien”
  • Hoofpunte: ’n Uiters vreemde opdrag. Die ondenkbare offer. God se Vaderlike voorsiening vir (a.) Abraham en Isak, maar ook (b.) vir al die gelowiges

Antwoorddiens:

 • Lofsang: Skrif. 8:1–2
 • Gebed – lofprysing, dank, voorbidding en ’n beroep op God se beloftes
 • Liefdesgawes
 • Dank- en lofsang: Ps. 68: 9, 16
 • Gebed vir God se wegstuurseën
 • Gemeente se ‘Amen’ op die erediens