Deel van die voltooiing van ons verlossing is die erkenning van ons onskuld

Preekskets

 • Daar is net een rede waarom die oordeelsdag nie angswekkend sal wees nie
 • Wanneer jy onskuldig is!
 • In Joël lees ons dat die Here sy volk onskuldig sal verklaar en ewig by hulle sal bly
 • Onskuldig verklaar beteken jy het nie sonde nie – hoe is dit moontlik?
 • Die Bybel noem dit regverdiging/regverdigmaking
 • Asof ons nooit sonde gehad of gedoen het nie
 • Daarom gaan die kerk die oordeelsdag tegemoet as onskuldiges
 • Dis deel van die voltooiing van ons verlossing
 • Die verloop van die dag van die Here kortliks saamgevat
 • Ons toekomsverwagting bepaal die hede.
 • Lewe jy soos iemand wat onskuldig verklaar is?