Lewe is ’n gawe van God in Christus deur die Heilige Gees

Preekskets

  1. God maak die mens 'n unieke skepsel.
  2. ... In gemeenskap met God
  3. ... In persoonlike gemeenskap met God
  4. ... As beeld van God.
  5. ... Aan die mens gee God LEWE in Christus.