Ons liefdevolle Vader roep sy kinders altyd terug na Hom

 • Diens: 2012-02-19 ()
 • Prediker:
 • Skriflesing: Joël 2:1-17
 • Teksvers: Joël 2:12,13

Preekskets

 • Die profesie van Joël gaan oor die naderende springkaanplaag.
 • Hierdie plaag word in verband gebring met die dag van die Here.
 • Die plaag en die dag van die Here tref beide gelowiges en ongelowiges.
 • Tog is daar ’n groot verskil, vir die een is dit oordeel en die ander God se liefde.
 • God roep sy kinders altyd weer terug na Hom in sy liefde.
 • Dit noem die Bybel bekering – dis ’n daad van die mens deur die krag van God.
 • Daar is een wat Hom nooit hoef te bekeer het en tog keer God sy aangesig weg van Hom.
 • Daarom is God se beproewing in ons lewens nooit oordeel, maar heiliging.
 • ’n Ware gelowige groei elke dag, ook in ons wegdraai van sondes en slegte gewoontes.
 • Juis nie omdat ons bang is, maar omdat God ons so ontsaglik lief het!