Oor Cachet

Die Gereformeerde Kerk Cachet is ‘n Gereformeerde gemeente op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit.

Cachet se eredienste vind tydens die universiteit se kwartaal om 9:30 en 18:00 in Cachet se gemeentesentrum (GS) te Hoffmanstr. 28 plaas op die universiteitskampus. Gedurende vakansies en oor langnaweke verskuif die dienste na die Gereformeerde Kerk Potchefstroom, met wie ons ‘n bedieningsooreenkoms het. Die gesamentlike dienste tydens vakansies word om 9:30 en 18:00 gehou in die Gereformeerde Kerk Potchefstroom se kerkgebou (Walter Sisulustr. 33).

Die meeste van ons ander byeenkomste vind ook plaas in die gemeentesentrum. Dit is ‘n huis wat omskep is in kantore, ‘n koffiekroeg en ‘n vergaderlokaal. Gedurende die week is die predikant meestal in die oggende en aande hier waar hy studente sien vir huisbesoek, pastorale gesprekke en ander ondersteuning. Die sekretaresse, me. Elsa Venter, hou die GS oop vanaf 08:30 tot 14:00. Enige student is welkom om afsprake te kom maak by die predikante of om koffie te kom drink. In die gemeentesentrum is daar ook ‘n kantoor vir die pastorale berader, dr. Frans Minnie.

Cachet is ‘n jong, borrelende en unieke gemeente. Sluit gerus aan by ons groep op Facebook, of blaai verder op die webwerf om meer te leer oor ondersteuningsgroepe, Bybelstudies, kampe en uitreike.